Merkedag 21 Mai 2020

Det ble 45 nymerkinger i dag. Grønnstilk 1, Svarttrost 1, Gråtrost 3, Gulsanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 2, Svarthvit fluesnapper 1, Blåmeis1, Bokfink 1, Bjørkefink 11, Grønnsisik 3, Grønnfink 9, Gulspurv 2, Sivspurv 1, Kjernebiter 6. Folk : Jan Egil, Terje, Roger, Frank og Asle.